Tuesday, September 16, 2014

HỒN ĐÊM


(Kỳ Nhì) -

Trần Thiên Lang


Đêm nay buồn ta buông đôi vần thơ
Nhìn qua song vầng Trăng chờ ngoài kia
Người phương nào sao hồn khuya lang thang
Theo tương tư hình ai tràn về tim

Trong miên man lim dim nghe tình ca
Ta nghe say mùa Thu qua ngày xưa
Tình nào run như đêm mưa kề môi
Mà thời gian chia rồi xa ngàn thâu

Niềm sầu tư xoay vần lâu trong đêm
Em từ đâu về rèm thưa hoen mi...