Saturday, April 9, 2016

NGẪU HỨNG CHIỀU TƯỚI HOA


- Trần Thiên Lang

Hiu hắt hoàng hôn nhuộm nắng tà
Hồng vàng một đóa mới ra hoa
Như xưa người ấy vừa đôi tám
Chân bước xuống thuyền nước mắt sa