Tuesday, February 2, 2016

TIỄN TÁO- Trần Thiên Lang
Thắp nhang tiễn Táo đáo thiên đình
Tấu với Ngọc Hoàng chuyện nhục vinh
Chính sự phiền hà trời rối rắm
Nhân tình oán thán đất rung rinh
Rùa thiêng tạ thế còn quay chảo
Trọng lú đăng ngôi lại chết sình
Vở kịch buông màn cho kết luận
Nước nhà không bán cũng điêu linh