Friday, August 28, 2015

NGẪU THƯ- Trần Thiên Lang
Nhìn muôn sóng bủa chốn trùng khơi
Giữa lúc hoàng hôn giấu mặt trời
Cần thủ gởi hồn về cố quốc
Tâm sầu vẫn nặng chẳng hề vơi