Wednesday, March 18, 2015

THÁNG TƯ


- Trần Thiên Lang
Tháng tư sắp đến nữa đây rồi
Nhớ lại hôm nào khiếp quá thôi
Đổi chủ từng nhà cau nét mặt
Thay cờ cả nước cắn bờ môi
Tự Do lẳng lặng xuyên rừng thẳm
Công Lý rùng rùng vượt biển khơi
Bốn chục năm tròn đong oán hận
Trời sao trời nỡ phụ con người