Tuesday, September 23, 2014

HỒNG


- Trần Thiên Lang

Lung linh nắng sớm những cành hồng
Chợt nhớ một người bến Rạch Vông
Cô lái ngày xưa bên cổ độ
Giờ đây chắc cũng đã theo chồng