Thursday, June 12, 2014

MẸ ƠI- Trần Thiên Lang

Thăm thẳm mây trời lặng lẽ trôi
Giọng ai theo gió vẳng ru hời
Ầu ơ khoan nhặt trong mòn mỏi
Lệ chợt tuôn trào nhớ Mẹ tôi