Thursday, June 12, 2014

NGUYỆT- Trần Thiên Lang


Nguyệt trôi lơ lửng giữa tầng không
Nguyệt chiếu nhân gian khắp vạn trùng
Nguyệt trải thân ngà trên đỉnh núi
Nguyệt khoe dáng ngọc dưới lòng sông
Nguyêt len cửa sổ nghe tình tự
Nguyệt ngắm đôi ta vỗ giấc nồng
Nguyệt mãi mê vui miền thế tục
Nguyệt cười rạng rở vẻ thanh trong