Wednesday, June 18, 2014

HỒN ĐÊM


- Trần Thiên Lang

Đêm càng về khuya người càng bần thần
Lòng tương tư ai mây Tần chùng chùng
Màn sương giăng giăng hồn linh kỳ trung
Âm thanh gào kêu tương phùng trong mơ

Bài thơ ngày xưa mờ theo thời gian
Từ hôm lìa nhau Tương Giang sầu hờn
Hồn ơi lòng ta giờ đây cô đơn
Tình nhân nơi đâu chờn vờn trăng sao