Friday, June 13, 2014

CHIA XA
- Trần Thiên Lang

Ngày tháng bên nhau kể hết rồi
Tình giờ khác hướng phải xa thôi
Quạt nồng ấp lạnh chưa tròn vẹn
Phận mỏng duyên thừa đã rẽ đôi
Chót lưỡi nhặt thưa lời níu kéo
Ðầu môi hờ hững tiếng chia phôi
Từ đây gối chiếc thân đơn lạnh
Mộng ước đeo mang đến cuối đời


Bài họa đảo vận của LG LE:

R
LỐI

- LG LE -

Tách bến thuyền trôi lạc lối đời
Ngõ hồn nguội lạnh nghĩa phai phôi
Te tua chỉ thắm duyên mai trúc
Rã mối loan giao mộng lứa đôi
Níu kéo ân tình lòng chẳng muốn
Buông xuôi luyến ái dạ đành thôi
Yêu thương một thuở giờ chôn chặt
Chén rượu Quỳnh Tương vỡ mất rồi