Tuesday, June 17, 2014

KHÓC MẸ- Trần Thiên Lang


Hôm nay con cúng Mẹ thất đầu tiên
Suốt buổi cầu kinh, quỳ trước di ảnh Mẹ hiền
Tai con nghe
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni...
Bài chú nguyện xưa Mẹ từng dạy con học thuộc
Mà nay đời sống vô thường đã khiến con lãng quên
Khi Mẹ còn tại thế con không ngày phụng dưỡng
Bát cơm chay đơn giản con chưa một lần dâng
Chiếc áo bà ba con chưa khi nào giặt
Đến phút cuối con không về vuốt mắt
Quỳ trước Mẹ con thấy lòng hụt hẫng
Con biết mình tội bất hiếu không đất nào dung
Giờ đây có dâng cơm cho Mẹ thì cũng bằng không
Ôi nhang khói có phải làm con cay mắt
Mà lệ con đã tuôn chảy từng dòng
Ơn dưỡng dục bốn mươi hai năm ròng
Chỉ nhận lại từ thằng con bất hiếu hai tiếng "Mẹ ơi" khô khốc
Cuộc đời con vĩnh viễn từ nay cô độc
Sống qua ngày dìu dắt con của con đến trưởng thành
Con mong Mẹ về rước con đến với cõi Hằng Sanh
Để con là một tiểu đồng hầu bên cạnh Quan Âm
Trong không gian quyện khói nhang trầm
Con dập đầu lạy Mẹ, Mẹ ơi...