Wednesday, May 28, 2014

XUYÊN VÙNG ĐẠI MẠC

 
- Trần Thiên Lang
Ngút tận từ xa dải thảm vàng
Xuyên vùng đại mạc rộng thênh thang
Cây trơ rũ bóng soi thân dại
Cát dợn thành hình cản bước hoang
Khó trải tâm tư buồn lắng đọng
Khôn che tấc dạ nhớ miên man
Sau bao sóng gió đời du tử
Lại hướng về đây vọng gió ngàn