Thursday, May 22, 2014

MONG MƯA- Trần Thiên Lang

Mưa ơi chớ trốn để ta tìm
Dạ những giăng sầu tận đáy tim
Nhắm mắt nghe tình, cơn bão nổi
Buông tay khóc hận, cuộc thuyền chìm
Mơ màng thả nhợ, chờ tăm cá
Đắm đuối buông cần, bặt tiếng chim
Hạ hỡi thôi đừng gieo nắng lữa
Mưa ơi chớ trốn để ta tìm