Wednesday, May 21, 2014

KHÓ NGỦ- Trần Thiên Lang


Bất chợt đêm buồn tựa mắc mưa
Màu Trăng ảm đạm lọt song thưa
Bóng ai tha thướt mềm như liễu
Phơ phất về theo ngọn gió lùa