Wednesday, May 28, 2014

HẲN KIẾP SỐNG NẦY- Trần Thiên Lang -

Cố họa duyên xưa thắm sắc mầu
Để khi đối mặt dễ nhìn nhau
Bóng ma quá khứ còn vương khổ
Hồn sói ngày nay hãy ngập sầu
Nghĩa tận khôn buồn ai bạc tóc
Tình tan há hận kẻ xanh đầu?
Phũ phàng thực trạng đong đầy mãi
Hẳn kiếp sống nầy chấm hết mau