Friday, May 2, 2014

THÁNG NĂM PHƯỢNG HỒNG- Trần Thiên Lang

Tôi nhớ mãi khung trời ngày xưa đó
Nhớ tháng Năm phượng thắm đỏ sân trường
Ve gọi hè cất tiếng hát du dương
Trang lưu bút vấn vương cành phượng ép. 
Cuối sân trường dáng ai đang khép nép
Tôi đợi chờ dệt thêm đẹp vần thơ
Phút chia tay ai giấu được thẩn thờ
Lời ngọng nghịu chúc nhau giờ tạm biệt. 
Dẫu không nói nhưng lòng ai thừa biết
Mùa hè về thêm da diết nhớ nhung
Đếm thời gian mong giây phút trùng phùng
Năm học mới ta lại cùng chung bước. 
Tháng Năm xưa ai cùng ai kết ước
Trọn một đời ta sau trước có nhau
Nhưng cuộc đời vốn tựa giấc chiêm bao
Em phương đó, tôi phương nào cách trở. 

Tháng Năm này chợt nghe lòng trăn trở
Cơn gió hè khơi nỗi nhớ mông lung
Trời Cali phượng tím cả một vùng
Tìm đâu thấy cánh phượng hồng năm cũ!