Sunday, May 4, 2014

MỘNG TÌNH NHÂN- Trần Thiên Lang


Đêm qua mê mãi giấc mơ Xuân
Lạc nẻo thanh u chẳng bụi trần
Chợt thấy dáng hoa nàng thiếu nữ
Dạ thầm ấp ủ mộng tình nhân