Monday, May 5, 2014

MỘNG CỐ NHÂNTrần Thiên Lang


Băng giá tan rồi khởi sắc Xuân
Hồn linh thả bước dạo đường trần
Xa xa thoáng bóng người hư ảo
Ma quỷ, thiên thần, hay cố nhân?