Saturday, May 17, 2014

KHỐI SẦU VƯƠNG- Trần Thiên Lang

Thuyền tình tách bến cuối sông tương
Đơn lạnh lênh đênh cõi mộng thường
Tìm bóng trong gương soi nỗi nhớ
Vớt trăng đáy nước chạnh niềm thương
Chân trời gió cuốn rày tan phách
Góc bể mưa sa luống đoạn trường
Hạnh phúc nổi trôi miền ảo ảnh
Còn chăng sót lại khối sầu vương

Bài Họa:

NIỀM VÒ VÕ

- Ngọc Phương

Kẻ ở người đi ngập mạch tương
Hư hao cung bậc khúc Nghê Thường
Tàn y xếp lại gìn hương ái
Cổ kính đập ra mót luyến thương
Giấc mộng chập chờn theo nhịp thở
Niềm đau canh cánh suốt đêm trường
Cô đơn một bóng hồn vò võ
Mượn ánh Trăng Ngà trút vấn vương