Saturday, May 17, 2014

ĐIỆP KHÚC CUỘC ĐỜI- Trần Thiên Lang

Anh là cánh chim trời
Nghiêng trong chiều chới với
Em là trăng bên thềm
Rụng trong anh tả tơi
Chim giờ bay về đâu
Anh ôm nặng nỗi sầu
Em còn là trăng tỏ
Soi sáng suốt đêm thâu
Đời rồi cũng trôi qua
Tình sẽ vẫn phôi pha
Còn chăng trong nhung nhớ
Hay giấc mộng đôi ta