Tuesday, May 13, 2014

DÁNG NGỌC TRONG CHIỀU
- Trần Thiên Lang

Đong đưa vạt nắng rũ quanh đây 
Mơn trớn vai ai vóc hạc gầy
Gió tủi quên đường nên biếng thổi
Mây hờn lạc lối chẳng buồn bay
Hoàng hôn rón rén lan đầu bãi
Bóng tối mon men phủ rặng cây
Mong hạt sương đêm đừng vội xuống
Hư hao dáng ngọc não nề thay