Sunday, April 20, 2014

LANG BẠT
- Trần Thiên Lang


Trôi nổi tha phương một kiếp người
Thần hồn hoang hoải nẻo rong chơi
Vần thơ thảng thốt thơ cay mắt
Chén rượu bàng hoàng rượu đắng môi
Biển cả khôn nguôi sầu viễn mộng
Sông sâu có thấu hận trùng khơi?
Miên man vạn dặm đường lang bạt
Tăm cá bóng chim lạc mất rồi