Sunday, March 9, 2014

TƯỢNG ĐÁ- Trần Thiên Lang


Thà như tượng đá cứ trầm ngâm
Mặc vết thương lòng có chuyển thâm
Đối mặt nhìn đời trơ mặt tái
Quay lưng nuốt hận chịu lưng bầm
Lời than cố nén cho vang vọng
Tiếng nấc mong ngăn để lặng câm
Lúc nắng khi mưa thân chiếc bóng
Ai thương hãy đốt nén nhang trầm