Sunday, March 9, 2014

TAN TÁC- Trần Thiên Lang


Ánh vàng le lói xé màn sương
Lữ khách buông câu dỗ mộng thường
Khói biếc xông mờ đời viễn xứ
Trời hồng nhuộm thẫm kiếp tha hương
Quê người nắng táp hồn hoang hoải
Cố lý mưa luồn dạ vấn vương
Sóng bủa muôn trùng đau bãi đá
Để lòng tan tác mạch sầu tương