Sunday, March 9, 2014

BÓNG CHIM TĂM CÁ- Trần Thiên Lang


Nhớ chuyện ngày xưa nghẹn chén sầu
Thói đời đen bạc trách gì nhau
Lồng son rực rở người cao mặt
Mái lá đìu hiu kẻ gục đầu
Chung lớp bao năm còn quyến luyến
Rẽ đường một sớm để thương đau
Bóng chim tăm cá nay biền biệt
Ngày tháng hững hờ vẫn bước mau