Sunday, March 9, 2014

ĐIÊN- Trần Thiên Lang


Chuyện đời rối rắm cứ triền miên
Giũ bỏ sao đây những muộn phiền?
Vẫn biết ra đi là khổ lụy
Cầm bằng nán lại ắt oan khiên
Khi xa dạ nọ băn khoăn ít
Lúc gặp lòng đây cắn đắn liền
Lẩn quẩn vòng vây không lối thoát
Kéo dài chút nữa chắc ta điên