Wednesday, October 15, 2014

MÀU THU- Trần Thiên Lang


Màu Thu vàng úa dưới tàng cây
Trải bước ai qua lá rụng đầy
Trước ngõ nào nghe cơn gió thổi
Bên thềm chẳng thấy bóng chim bay
Mong ngày gặp mặt hồn mòn mỏi
Nhớ buổi chia tay dạ héo gầy
Cách biệt đôi đường muôn vạn lý
Mà người những tưởng vẫn quanh đây