Tuesday, August 5, 2014

VẾT HẰN SÂU- Trần Thiên Lang

Vườn xưa cỏ ngập lối vương sầu
Cảnh đấy mà người đã ở đâu
Kỷ niệm chập chờn từng khoảnh khắc
Bóng hình mờ mịt suốt ngàn thâu
Hợp tan thoáng chốc như vân cẩu
Biến đổi dòng đời tựa bể dâu
Ôm mãi khối tình si đổ nát
Lòng nghe cứa rát vết hằn sâu


Họa

HẬN KHẮC SÂU

- Trần Thiên Lang

Thổn thức đêm Thu đếm giọt sầu
Hồn nào biết sẽ lạc về đâu
Không ai hiểu thấu dùm bao nỗi
Có kẻ mong chờ đến mấy thâu
Tuyệt vọng chôn tình nơi rẫy bắp
Ôm hờn thắt cổ tại nương dâu
Sinh mang số kiếp nhiều bi lụy
Thác xuống tuyền đài hận khắc sâu