Sunday, August 3, 2014

SẦU NGUYỆT TẬN

- Trần Thiên Lang

Chập chờn hư ảo ánh ma trơi
Một đóm sao sa lạc hướng đời
Dưới cội bách già sương lệ đọng
Trên cành mai trắng lá buồn lơi
Mơ hình bóng cũ tâm can vỡ
Nhớ chuyện tình xưa chén rượu vơi
Ngỏ vắng đìu hiu sầu Nguyệt tận
Ngậm ngùi hai đứa ở hai nơi