Tuesday, July 29, 2014

NGẪU THƯ- Trần Thiên Lang

Xin tiễn đưa ai một chặng đường
Chiều nay về lại với quê hương
Người ơi có biết khi ly biệt
Là lúc lòng ta dấy đoạn trường