Wednesday, August 6, 2014

LỜI TRỐI CHẾT- Trần Thiên Lang

Em hỡi em tình ta rồi cũng hết
Khi xác anh vùi xuống huyệt mộ sâu
Anh ra đi ôm theo khối tình sầu
Em ở lại có buồn đau vạn kỷ?
Đừng chờ anh ở nơi cầu thệ thủy
Quán thu phong anh đã khuất tà huy
Lần này là lần vĩnh viễn ra đi
Thì em ơi đợi chờ chi vô vọng
Đường tương lai trước mắt em trải rộng
Ngõ xôn xao ong bướm lộng tư bề
Nhắc làm gì lời âu yếm đê mê
Để hồn anh thêm não nề lưu luyến
Chốn dương gian đò tình đà lỡ chuyến
Nghĩa địa buồn em đừng viếng thăm chi
Cho mộ anh cỏ luôn được xanh rì
Và hồn anh luôn thầm thì trong gió
Lời yêu thương trong những ngày tháng đó
Khoảnh khắc này chắc cũng bỏ xa dần
Mắt lệ em thôi hãy bớt rưng rưng
Anh đã thấy người lạnh run lần cuối...