Wednesday, March 5, 2014

TIẾNG NẤC- Trần Thiên Lang


Phòng vắng em về rả rích mưa
Lời than trong gió não nùng chưa
Cõi trần vẫn nhớ niềm ân ái
Âm cảnh còn đau nỗi lọc lừa
Dẫu dạ trách người gieo nghĩa bạc
Mà tim thương kẻ đoạn duyên thừa
Dư âm tiếng nấc sau làn khói
Mộng tỉnh âm hồn bặt tiếng thưa