Wednesday, March 5, 2014

BÓNG QUỶ- Trần Thiên Lang


Nghiêng đốm lửa chập chờn từng bóng quỷ
Dãy hồng lâu rũ rượi những hình hài
Tiếng tang tình não nuột giọt sương mai
Nghe lạnh ngắt lời bi ai hận tủi
Xác trụy lạc rũ bên đường lá phủ
Tuổi thanh xuân phấn nữ giũ sao đành
Trong khoảnh khắc của tối sắp tàn canh
Hãy bước đến gần ta thêm chút nữa