Tuesday, April 8, 2014

BÀI THƠ QUỐC HẬN
- Trần Thiên Lang

Bài thơ quốc hận viết chưa xong
Canh cánh trong ta một nỗi lòng...
Đất nước điêu tàn sau chiến cuộc
Lòng dân vẫn nát chữ tâm đồng

Vết cắt quê hương khó thể lành
Bao năm nhức nhối những trường canh
Ầu ơ nấc nghẹn lời ru mẹ
Hoảng hốt em thơ giấc chẳng thành

Uất khí nặng oằn tâm khảm ta
Tháng năm chồng chất kiếp xa nhà
Hồn nương bóng nguyệt trong đày ải
Mặn đắng bờ môi nỗi xót xa

Trải cảnh đau thương hận ngút trời
Đêm buồn viễn xứ lệ đầy vơi
Trăng vàng khóc nỗi hờn vong quốc
Soi kiếp trần ai cuộc đổi đời