Saturday, March 8, 2014

OAN HỒN- Trần Thiên Lang


Đêm Thu rờn rợn mảnh Trăng buông
Thấp thoáng hồn oan rũ rượi buồn
Nghĩa địa then cài sầu ảo nảo
Quan tài nắp bật oán thê lương
Nỉ non tiếng khóc ma đưa lối
Rên rỉ lời than quỷ dẫn đường
Một nhúm xương khô vùi đáy mộ
Phách còn lãng đãng giữa trời sương...