Sunday, March 9, 2014

NIỀM RIÊNG- Trần Thiên Lang

Đêm về những muốn chuốc cho say
Chén nhớ chén thương đến đọa đày
Trăng lạnh khuyết đầy cơn mộng ảo
Mây buồn tan hợp giấc cuồng quay
Quên tình em nỡ về nơi khác
Chẳng nợ tôi sao vẫn bến nầy
Mật ngọt xa rồi còn nuối tiếc
Niềm riêng đọng lại lắm chua cay