Monday, July 21, 2014

BIỂN CHIỀU- Trần Thiên LangBóng ngả hoàng hôn hiu hắt lay
Sầu dâng tím ngắt biển chiều nay
Đầu ghềnh nước cuốn xôn xao sóng
Cuối bãi gió đùa lớp lớp mây
Trời đất bao la hùng vĩ quá
Thân mình nhỏ bé xót xa thay
Càn khôn ví thử còn xoay chuyển
Hồ dễ ta đây thủ phận nầy